Protegit: RECEPTION’S MEETING, Reception

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: AFTER SCHOOL ACTIVITIES START NEXT WEEK, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: INSTRUCTIONS TO ACCESS GOOGLE CLASSROOM, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: ENTRANCE AND EXIT TIMES SCHEDULE, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: LINKS FOR THE PARENTS MEETINGS, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: IMPORTANT! “DECLARACIÓ RESPONSABLE” to be completed, ALL PUPILS

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: RULES AND REGULATIONS 2021-22, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: MENÚ 2021-2022, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: DATES SCHOOL YEAR 2021-2022, All Pupils

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Last Day of School and Summer Homework, ALL PUPILS

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació: