Educació Infantil

Reception (P3), Kindergarten (P4) i Preparatory (P5)

UNA IMMERSIÓ TOTAL EN LA LLENGUA ANGLESA

Els nens i nenes de 3 a 6 anys es comuniquen i s’expressen en anglès a través d’activitats acadèmiques i lúdica en un entorno relaxat. Es posen les bases per als seus futurs aprenentatges. Tot el material didàctic està basat en el tipus d’ensenyament que es duu a terme a Gran Bretanya i s’adquireix allà.

UN AMBIENT D’APRENENTATGE ESTIMULANT

Els alumnes creixen, exploren, juguen i aprenen en un entorn segur, ple de reptes que els permet desenvolupar la seva curiositat natural i espontània.

UNA EDUCACIÓ PERSONALITZADA

A través d’un seguiment individualitzat en el procés evolutiu de cada alumne/a i respectant els diferents ritmes maduratius individuals afavorim la seva  formació integral.

recep_colegiosantaclaus

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

A Educació Infantil es treballa els següents aspectes:

  • La maduració cognitiva estimulada per reptes i experiències apassionants que se’ls ofereix en un entorn alegre i relaxat mitjançant mètodes i recursos específics.
  • El llenguatge es desenvolupa a través de totes les àrees curriculars i de la vida diària escolar. S’estimula el nen en l’ús i aprenentatge del llenguatge tant oral como escrit.
  • L’aproximació a les matemàtiques és experimental i manipulativa per ajudar als alumnes a desenvolupar un pensament matemàtic lligat al món que els envolta per així integrar-les i entendre-les millor. Combinem diversos mètodes com Unifix , Regletas i Numicon.
  • L’art i la plàstica. A partir de l’observació de l’entorn i l’ús de distintes tècniques i materials es facilita als nens i nenes tant el desenvolupament sensorial com el motriu.
  • A través de la música es treballa el control de la veu i del cos, el ritme, l’atenció, la llengua anglesa i la diversió en grup.
  • La celebració de diferents festes i tradicions aproximen a l’alumnat a un coneixement tant de la cultura anglosaxona com la autòctona.
  • Fent experiments amb l’aigua i altres materials, observant i verificant els resultats, els nostres alumnes juguen a ser petits científics. Ens basem en el Projecte de Ciències 6/12.
  • La psicomotricitat és un aspecte important a aquesta edat. Treballant la coordinació i la consciència de l’espai, els nens i les nenes guanyen confiança i adquireixen noves habilitats. Tanmateix, es va desenvolupant la capacitat de superació i el joc en equip.
  • L’autonomia personal s’estimula des del primer dia cosa que ajudarà a anar trobant  una independència i seguretat en un mateix. Això afavoreix la capacitat de gestió i l’autoestima.
  • La intel·ligència emocional i els valors en aquesta etapa es treballen aprenent a reconèixer i a expressar les pròpies emocions, i a reconèixer i respectar les emocions de la resta de companys. Tot plegat encaminat a desenvolupar unes habilitats socials, a acceptar les frustracions i a adquirir una bona gestió emocional.

Per a poder dur a terme aquest projecte educatiu és primordial establir unes normes de convivència adaptades a les possibilitats de cada edat però reconegudes i respectades per tothom. És el marc que ens permet un desenvolupament i uns aprenentatges satisfactoris.

La consolidació dels hàbits i dels aprenentatges d’aquesta etapa permetrà estar preparats per a accedir a Educació Primària.