Projecte educatiu

English Academy Santa Claus és una escola privada trilingüe d’Educació Infantil i Primària que va començar la seva tasca educativa al 1965.

La fundadora, de nacionalitat anglesa i molt arrelada al nostre país, va donar a l’escola una petjada de pluralitat lingüística i cultural que, junt amb el currículum oficial, forma part del caràcter propi del nostre centre.

Als seus inicis, English Academy Santa Claus seguia una metodologia Montessori. Encara que, al llarg de 50 anys d’experiència, el col·legi s’ha anat adaptant a les noves realitats combinant diferents metodologies pedagògiques i incorporant  innovacions didàctiques. Degut a això, sense perdre la filosofia Montessori, English Academy Santa Claus  ha desenvolupat un projecte acadèmic sòlid i amb identitat pròpia que ens permet dinamitzar els processos d’aprenentatge per a que els alumnes assoleixin el seu  màxim potencial.

Amb molt rigor i amb un equip docent altament qualificat, English Academy Santa Claus segueix essent un projecte educatiu ferm i innovador, accessible i assequible per a les famílies.